XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

xstth - kết quả xổ số ThừaThiênHuế - sxtth

Chủ Nhật Ngày: 11/02/2024 ThừaThiênHuế
Giải tám
50
Giải bảy
856
Giải sáu
1177
0465
6468
Giải năm
0071
Giải tư
10499
32002
66165
74819
75820
08156
07102
Giải ba
26275
99259
Giải nhì
15286
Giải nhất
19753
Giải ĐB
615244
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế - Ngày: 11/02/2024
ChụcSốĐơn Vị
2 5 0 2 2
7 1 9
0 0 2 0
5 3  
4 4 4
ChụcSốĐơn Vị
6 6 7 5 0 3 6 6 9
5 5 8 6 5 5 8
7 7 1 5 7
6 8 6
1 5 9 9 9
Thứ 2 Ngày: 05/02/2024 ThừaThiênHuế
Giải tám
41
Giải bảy
712
Giải sáu
8362
2444
4714
Giải năm
8988
Giải tư
77180
69733
44417
22375
65888
83133
01569
Giải ba
77192
66909
Giải nhì
57227
Giải nhất
89282
Giải ĐB
691996
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế - Ngày: 05/02/2024
ChụcSốĐơn Vị
8 0 9
4 1 2 4 7
1 6 8 9 2 7
3 3 3 3 3
1 4 4 1 4
ChụcSốĐơn Vị
7 5  
9 6 2 9
1 2 7 5
8 8 8 0 2 8 8
0 6 9 2 6
Chủ Nhật Ngày: 04/02/2024 ThừaThiênHuế
Giải tám
97
Giải bảy
040
Giải sáu
3236
1848
4997
Giải năm
3003
Giải tư
57301
01628
06475
89464
72929
66394
03314
Giải ba
79132
43788
Giải nhì
23003
Giải nhất
40535
Giải ĐB
998266
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế - Ngày: 04/02/2024
ChụcSốĐơn Vị
4 0 1 3 3
0 1 4
3 2 8 9
0 0 3 2 5 6
1 6 9 4 0 8
ChụcSốĐơn Vị
3 7 5  
3 6 6 4 6
9 9 7 5
2 4 8 8 8
2 9 4 7 7
Thứ 2 Ngày: 29/01/2024 ThừaThiênHuế
Giải tám
63
Giải bảy
122
Giải sáu
8443
5467
3221
Giải năm
4606
Giải tư
29816
14769
14100
22165
27379
11789
84398
Giải ba
05581
69632
Giải nhì
00804
Giải nhất
45302
Giải ĐB
651237
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế - Ngày: 29/01/2024
ChụcSốĐơn Vị
0 0 0 2 4 6
2 8 1 6
0 2 3 2 1 2
4 6 3 2 7
0 4 3
ChụcSốĐơn Vị
6 5  
0 1 6 3 5 7 9
3 6 7 9
9 8 1 9
6 7 8 9 8
Chủ Nhật Ngày: 28/01/2024 ThừaThiênHuế
Giải tám
70
Giải bảy
796
Giải sáu
8835
8488
2519
Giải năm
6453
Giải tư
65545
76126
82501
48441
05294
88845
84566
Giải ba
51493
11336
Giải nhì
37211
Giải nhất
01917
Giải ĐB
085111
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế - Ngày: 28/01/2024
ChụcSốĐơn Vị
7 0 1
0 1 1 4 1 1 1 7 9
  2 6
5 9 3 5 6
9 4 1 5 5
ChụcSốĐơn Vị
3 4 4 5 3
2 3 6 9 6 6
1 7 0
8 8 8
1 9 3 4 6