XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

XSMT- SXMT chủ nhật - Xem kết quả xố số Miền Trung chủ nhật

Chủ Nhật
18/03/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
51
652
5677
1370
4974
0954
69878
40348
61967
86142
26429
10841
96856
57709
43156
34094
89869
609663
Kon Tum
XSKT
48
266
5574
2144
2807
1308
95761
22011
57847
86832
33579
13067
78221
82773
93882
58585
70220
621377
Chủ Nhật
11/03/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
36
147
7115
7889
4682
1880
52663
78725
90842
93259
73583
81386
47105
05559
01925
29165
00190
270343
Kon Tum
XSKT
45
038
9880
6444
7714
5783
78528
94119
80005
14348
61004
84571
49888
70553
62400
05133
20516
841936
Chủ Nhật
04/03/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
97
808
0554
2968
5820
9519
21914
56820
99501
58205
89150
09498
70898
32402
13117
68951
03564
225278
Kon Tum
XSKT
96
304
1719
5873
4797
7657
06140
21662
90458
19522
69223
74350
69477
83317
11792
94072
12112
110580
Chủ Nhật
25/02/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
00
915
3178
4758
1343
9692
30331
83971
97004
14215
96266
34343
07522
37864
89773
56941
67464
113451
Kon Tum
XSKT
27
279
9804
3922
5264
9132
42126
89615
96140
96107
54180
44458
02623
08817
41780
24842
43842
495127
Chủ Nhật
18/02/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
55
418
8036
3061
5398
2283
26808
73130
59840
70640
29869
69321
33247
55845
71990
51667
60653
025384
Kon Tum
XSKT
62
279
5652
0007
3764
4622
06787
80383
53429
10977
74020
78942
97537
34054
26179
12189
50666
471914
Chủ Nhật
11/02/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
33
497
5611
9534
8529
6844
92975
55933
51055
35708
50527
40261
10387
19884
00678
95959
05305
562258
Kon Tum
XSKT
56
860
2629
8308
4315
2222
60522
26516
23472
86476
39812
69982
32087
37065
55151
44330
28328
618268
Chủ Nhật
04/02/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
78
910
4616
3504
2858
3733
27386
04593
35946
03477
41356
93457
14356
69469
63785
41094
19678
416009
Kon Tum
XSKT
09
295
3885
1431
7785
3132
43195
45954
58040
66712
04889
41057
16225
97346
46727
34357
66244
243296
Chủ Nhật
28/01/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
06
733
6837
0710
5348
6794
76658
40216
83345
25265
66633
10545
74232
58027
27670
41224
77989
309143
Kon Tum
XSKT
91
463
6447
9250
6111
6436
14111
82787
51212
30710
51903
73213
48805
54619
88455
19991
16126
230779

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585