XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

XSMT- SXMT chủ nhật - Xem kết quả xố số Miền Trung chủ nhật

Chủ Nhật
22/10/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
91
919
4269
2938
7612
7631
29159
06469
28224
34760
02919
81427
66332
40422
21002
01359
40412
186115
Kon Tum
XSKT
65
527
3692
3122
1131
7975
78317
69226
45899
04316
68473
74326
49606
40317
28287
64383
21100
616553
Chủ Nhật
15/10/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
38
303
6920
9136
1264
8424
37052
12245
24247
80217
12099
00268
92420
48377
08567
54221
08567
008216
Kon Tum
XSKT
37
277
6302
0485
2733
7113
60657
35190
42079
45040
52470
87792
72931
30556
17904
69740
23022
166488
Chủ Nhật
08/10/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Kon Tum
XSKT
93
216
6118
2517
5598
3926
76877
89606
76379
63543
48811
17522
91490
18520
51396
41322
26522
713508
Khánh Hòa
XSKH
95
539
6837
1819
9391
1502
15409
62913
56279
01941
92715
75874
58984
55014
38527
00784
99405
238235
Chủ Nhật
01/10/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
26
486
7169
0969
6098
3966
46167
74791
13860
05842
15435
46453
67233
64008
45184
95319
99773
700857
Kon Tum
XSKT
50
563
0766
9929
0597
2806
73476
18536
09578
01911
45026
07920
52578
58021
37194
29542
56488
089427
Chủ Nhật
24/09/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
62
764
7077
3903
3360
4089
52943
13864
99738
13171
91102
47173
22800
38508
68445
20396
33939
664735
Kon Tum
XSKT
46
237
1326
6358
4014
7970
62232
16396
77992
78416
23659
12686
57390
26782
51681
86089
26020
856022
Chủ Nhật
17/09/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
94
162
9987
5135
3261
3950
59060
07315
37820
21134
40082
35759
66951
35434
66725
84995
62486
402415
Kon Tum
XSKT
44
995
5028
7199
5420
4628
41354
40574
35087
39503
26425
34118
89001
34866
34866
00124
29439
092080
Chủ Nhật
10/09/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
47
739
3867
2787
6802
2767
06637
72227
12499
62730
66895
99931
45876
47485
55994
34270
69994
998270
Kon Tum
XSKT
90
002
0977
0590
4326
4973
98628
12128
54192
38701
37499
51264
34932
54517
74209
24626
13107
001779
Chủ Nhật
03/09/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
08
633
9563
5654
3756
7013
78749
44659
24896
68536
39699
19413
72493
54996
23184
38797
89446
489489
Kon Tum
XSKT
47
082
9320
9308
4931
7290
04707
92990
39096
86550
00263
82424
91825
36217
06601
80355
16808
989756

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585