XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

XSMT- SXMT thứ 4 - Xem kết quả xố số Miền thứ 4

Thứ 4
17/01/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
53
983
6139
6997
8968
4757
42704
32292
30451
84110
97275
91537
58212
50610
56088
16521
55605
665102
Đà Nẵng
XSDNG
30
842
6762
6437
0989
0594
56838
55079
15310
49683
42337
75967
40555
08281
90428
22523
98685
307364
Thứ 4
10/01/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
16
053
3428
1847
2367
3259
02054
88162
67280
46169
56181
76082
57393
40797
65705
92966
58123
037380
Khánh Hòa
XSKH
19
220
2718
0091
8701
9628
36153
22529
79473
94325
10427
10275
99204
96009
92732
33633
54399
558518
Thứ 4
03/01/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
87
172
2727
9699
2359
7852
98457
68448
60052
01871
92256
60174
73758
37558
37139
71844
50145
964265
Đà Nẵng
XSDNG
33
509
2944
0886
5127
8305
86837
44864
26092
46484
85650
63254
44078
93369
86327
97236
92301
291850
Thứ 4
27/12/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
96
230
3908
1605
1932
5328
72713
62128
18004
77986
89860
40243
83305
65425
92540
79516
95661
289723
Đà Nẵng
XSDNG
04
008
3471
2864
4056
0595
84281
31609
89979
47223
34521
85060
11002
26194
50098
74805
81278
937555
Thứ 4
20/12/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
18
841
8658
7561
7692
5460
15855
30330
16111
56897
94218
68965
34281
47067
14846
59836
80228
822594
Đà Nẵng
XSDNG
13
238
6800
5039
8860
3882
16277
00090
27618
74352
63698
44890
63073
71626
05299
05995
83710
583027
Thứ 4
13/12/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
42
563
1110
9730
6177
6861
95686
75213
68539
92212
00913
79840
31392
35449
64924
86315
82590
999031
Đà Nẵng
XSDNG
13
637
0361
3284
9231
7959
26479
91769
01907
24411
26075
70829
89329
33161
55494
13050
72095
649099
Thứ 4
06/12/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
47
039
5481
2586
2052
1473
48544
55763
42753
44507
94235
35994
30821
72170
06327
51301
84548
472774
Đà Nẵng
XSDNG
36
958
0026
1352
1369
0144
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
61506
54065
08371
18062
596046
Thứ 4
29/11/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
06
085
7599
5330
4319
7580
54854
48367
96615
74042
06472
27314
16406
60692
55174
37829
05770
812464
Đà Nẵng
XSDNG
18
477
0986
4227
2350
6138
72773
14465
93679
73773
31707
52027
58580
49939
02892
45586
26590
244394

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585