XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

xshcm - kết quả xổ số Hồ Chí Minh - sxhcm

Thứ 7 Ngày: 25/03/2023 Hồ Chí Minh
Giải tám
76
Giải bảy
730
Giải sáu
8387
9798
4717
Giải năm
6290
Giải tư
97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512
Giải ba
42256
79889
Giải nhì
74069
Giải nhất
59679
Giải ĐB
262761
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 25/03/2023
ChụcSốĐơn Vị
2 3 9 0  
6 1 2 7
1 4 7 2 0 6
  3 0
  4 2
ChụcSốĐơn Vị
  5 6
2 5 7 6 1 8 9 9
1 8 7 2 6 9
6 9 8 7 9
6 6 7 8 9 0 8
Thứ 2 Ngày: 20/03/2023 Hồ Chí Minh
Giải tám
90
Giải bảy
414
Giải sáu
1207
9243
9190
Giải năm
7921
Giải tư
07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731
Giải ba
04879
30533
Giải nhì
65716
Giải nhất
10981
Giải ĐB
763435
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 20/03/2023
ChụcSốĐơn Vị
9 9 0 7
2 3 8 9 1 3 4 6
  2 1
1 3 4 3 1 3 5
1 4 3 6 9
ChụcSốĐơn Vị
3 5 5 5
1 4 6  
0 7 8 9
7 8 1
4 7 9 0 0 1
Thứ 7 Ngày: 18/03/2023 Hồ Chí Minh
Giải tám
98
Giải bảy
675
Giải sáu
3536
4304
7824
Giải năm
4574
Giải tư
70828
74359
94685
73710
10604
60340
72101
Giải ba
89426
78718
Giải nhì
92246
Giải nhất
06266
Giải ĐB
652444
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 18/03/2023
ChụcSốĐơn Vị
1 4 0 1 4 4
0 1 0 8
  2 4 6 8
  3 6
0 0 2 4 7 4 0 4 6
ChụcSốĐơn Vị
7 8 5 9
2 3 4 6 6 6
  7 4 5
1 2 9 8 5
5 9 8
Thứ 2 Ngày: 13/03/2023 Hồ Chí Minh
Giải tám
18
Giải bảy
494
Giải sáu
2793
6156
9222
Giải năm
2960
Giải tư
04800
19750
41091
44035
60028
88430
41143
Giải ba
45072
34473
Giải nhì
65054
Giải nhất
42744
Giải ĐB
841165
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 13/03/2023
ChụcSốĐơn Vị
0 3 5 6 0 0
9 1 8
2 7 2 2 8
4 7 9 3 0 5
4 5 9 4 3 4
ChụcSốĐơn Vị
3 6 5 0 4 6
5 6 0 5
  7 2 3
1 2 8  
  9 1 3 4
Thứ 7 Ngày: 11/03/2023 Hồ Chí Minh
Giải tám
58
Giải bảy
525
Giải sáu
9039
6211
2345
Giải năm
2468
Giải tư
84103
00189
28448
37140
06400
84634
24574
Giải ba
04483
27882
Giải nhì
10417
Giải nhất
21765
Giải ĐB
270765
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 11/03/2023
ChụcSốĐơn Vị
0 4 0 0 3
1 1 1 7
8 2 5
0 8 3 4 9
3 7 4 0 5 8
ChụcSốĐơn Vị
2 4 6 6 5 8
  6 5 5 8
1 7 4
4 5 6 8 2 3 9
3 8 9