XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

XSMT- SXMT thứ 2 - Xem kết quả xố số Miền thứ 2

Thứ 2
19/03/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
71
082
3371
1851
6733
8337
29250
50767
11327
14244
15888
27265
19658
55289
37300
24567
68391
579483
ThừaThiênHuế
XSTTH
16
162
2258
3590
9430
1951
95961
58561
27545
22001
37839
59942
62769
79135
98663
67489
44225
586993
Thứ 2
12/03/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
41
960
8557
6159
2290
0185
73012
96218
84947
15765
71094
01154
27830
59033
78839
38354
53905
096438
ThừaThiênHuế
XSTTH
33
442
1963
0431
3573
5402
05704
57573
63214
79811
28407
48170
95384
13248
29128
11385
48120
414686
Thứ 2
05/03/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
48
152
2335
9831
4535
1987
04519
88880
48705
97404
57235
82929
16482
74820
10559
91908
65048
735244
ThừaThiênHuế
XSTTH
01
983
6278
0542
3674
6900
14442
98611
08291
01044
62424
58868
69245
63381
59232
15193
84583
956319
Thứ 2
26/02/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
69
907
8376
9115
6304
2865
52024
95090
85162
93927
52834
81563
13084
99031
48794
26464
88029
318937
ThừaThiênHuế
XSTTH
90
393
2117
2547
1256
1230
50823
66645
22686
76570
37565
74138
98718
64583
69142
00528
04973
233776
Thứ 2
19/02/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
15
782
2160
4552
8972
8554
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
01677
33199
16652
86429
450730
Phú Yên
XSPY
86
212
3724
8244
9067
3779
16632
12428
34037
17432
73548
03591
39511
37680
04407
14576
05750
564934
Thứ 2
12/02/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
74
115
3784
0334
2071
4526
43635
93027
53891
35394
88135
33653
20871
34800
40931
33086
89462
264621
ThừaThiênHuế
XSTTH
32
101
8117
2308
3593
4648
53731
15790
04949
73431
32078
23245
46865
93758
79275
01678
07844
548775
Thứ 2
05/02/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
04
626
0686
3256
6388
5260
30612
31951
90438
25976
71215
18881
72759
23095
66211
79684
78565
603990
ThừaThiênHuế
XSTTH
66
887
0804
7295
4439
6467
03635
30533
24125
01515
27873
51677
95758
41375
10995
68467
45582
040132
Thứ 2
29/01/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
00
729
7065
1706
4026
4269
28049
94856
82237
41078
17712
88860
01492
02286
53607
90593
01412
624921
ThừaThiênHuế
XSTTH
65
238
6829
6447
4468
7040
56582
81365
52222
14003
83273
06255
44776
49744
12808
84842
98808
593556

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585