XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

xshcm - kết quả xổ số Hồ Chí Minh - sxhcm

Thứ 7 Ngày: 15/12/2018 Hồ Chí Minh
Giải tám
49
Giải bảy
461
Giải sáu
9131
6248
5253
Giải năm
4792
Giải tư
21743
55440
88890
71438
72818
30760
82063
Giải ba
00779
30753
Giải nhì
56158
Giải nhất
61292
Giải ĐB
381459
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 15/12/2018
ChụcSốĐơn Vị
4 6 9 0  
3 6 1 8
9 9 2  
4 5 5 6 3 1 8
  4 0 3 8 9
ChụcSốĐơn Vị
  5 3 3 8 9
  6 0 1 3
  7 9
1 3 4 5 8  
4 5 7 9 0 2 2
Thứ 2 Ngày: 10/12/2018 Hồ Chí Minh
Giải tám
35
Giải bảy
616
Giải sáu
8507
0136
6650
Giải năm
6683
Giải tư
28232
83445
76834
58268
54468
81462
71041
Giải ba
39941
91457
Giải nhì
76194
Giải nhất
78968
Giải ĐB
116279
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 10/12/2018
ChụcSốĐơn Vị
5 0 7
4 4 1 6
3 6 2  
8 3 2 4 5 6
3 9 4 1 1 5
ChụcSốĐơn Vị
3 4 5 0 7
1 3 6 2 8 8 8
0 5 7 9
6 6 6 8 3
7 9 4
Thứ 7 Ngày: 08/12/2018 Hồ Chí Minh
Giải tám
86
Giải bảy
600
Giải sáu
6002
0661
6743
Giải năm
3645
Giải tư
86000
64613
94321
42402
22400
36509
49781
Giải ba
01437
49859
Giải nhì
94773
Giải nhất
89746
Giải ĐB
479881
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 08/12/2018
ChụcSốĐơn Vị
0 0 0 0 0 0 0 2 2 9
2 6 8 8 1 3
0 0 2 1
1 4 7 3 7
  4 3 5 6
ChụcSốĐơn Vị
4 5 9
4 8 6 1
3 7 3
  8 1 1 6
0 5 9  
Thứ 2 Ngày: 03/12/2018 Hồ Chí Minh
Giải tám
38
Giải bảy
948
Giải sáu
4674
8699
3236
Giải năm
7082
Giải tư
74258
89601
46550
02661
93438
97670
62438
Giải ba
97258
27654
Giải nhì
76952
Giải nhất
32112
Giải ĐB
182450
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 03/12/2018
ChụcSốĐơn Vị
5 5 7 0 1
0 6 1 2
1 5 8 2  
  3 6 8 8 8
5 7 4 8
ChụcSốĐơn Vị
  5 0 0 2 4 8 8
3 6 1
  7 0 4
3 3 3 4 5 5 8 2
9 9 9
Thứ 7 Ngày: 01/12/2018 Hồ Chí Minh
Giải tám
12
Giải bảy
286
Giải sáu
6316
8952
7644
Giải năm
1548
Giải tư
28589
39182
83595
72589
17895
30858
63839
Giải ba
75306
14703
Giải nhì
71524
Giải nhất
55149
Giải ĐB
407929
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 01/12/2018
ChụcSốĐơn Vị
  0 3 6
  1 2 6
1 5 8 2 4 9
0 3 9
2 4 4 4 8 9
ChụcSốĐơn Vị
9 9 5 2 8
0 1 8 6  
  7  
4 5 8 2 6 9 9
2 3 4 8 8 9 5 5