XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

xshcm - kết quả xổ số Hồ Chí Minh - sxhcm

Thứ 2 Ngày: 11/02/2019 Hồ Chí Minh
Giải tám
38
Giải bảy
068
Giải sáu
7265
5907
4892
Giải năm
6652
Giải tư
08116
17283
27418
91206
73602
32273
69900
Giải ba
74031
77648
Giải nhì
58340
Giải nhất
31766
Giải ĐB
860245
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 11/02/2019
ChụcSốĐơn Vị
0 4 0 0 2 6 7
3 1 6 8
0 5 9 2  
7 8 3 1 8
  4 0 5 8
ChụcSốĐơn Vị
4 6 5 2
0 1 6 6 5 6 8
0 7 3
1 3 4 6 8 3
  9 2
Thứ 7 Ngày: 09/02/2019 Hồ Chí Minh
Giải tám
08
Giải bảy
009
Giải sáu
3890
6437
6531
Giải năm
4242
Giải tư
33369
41894
12442
58193
23278
24170
85769
Giải ba
95706
70725
Giải nhì
46058
Giải nhất
31239
Giải ĐB
517735
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 09/02/2019
ChụcSốĐơn Vị
7 9 0 6 8 9
3 1  
4 4 2 5
9 3 1 5 7 9
9 4 2 2
ChụcSốĐơn Vị
2 3 5 8
0 6 9 9
3 7 0 8
0 5 7 8  
0 3 6 6 9 0 3 4
Thứ 2 Ngày: 04/02/2019 Hồ Chí Minh
Giải tám
47
Giải bảy
509
Giải sáu
5218
6461
0873
Giải năm
8820
Giải tư
46196
28018
32094
50761
25415
75259
70859
Giải ba
81541
48344
Giải nhì
87515
Giải nhất
88847
Giải ĐB
603918
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 04/02/2019
ChụcSốĐơn Vị
2 0 9
4 6 6 1 5 5 8 8 8
  2 0
7 3  
4 9 4 1 4 7 7
ChụcSốĐơn Vị
1 1 5 9 9
9 6 1 1
4 4 7 3
1 1 1 8  
0 5 5 9 4 6
Thứ 7 Ngày: 02/02/2019 Hồ Chí Minh
Giải tám
34
Giải bảy
841
Giải sáu
3445
1712
2293
Giải năm
0652
Giải tư
14996
87106
17775
80784
31807
33381
27765
Giải ba
52311
84959
Giải nhì
27058
Giải nhất
04323
Giải ĐB
308255
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 02/02/2019
ChụcSốĐơn Vị
  0 6 7
1 4 8 1 1 2
1 5 2 3
2 9 3 4
3 8 4 1 5
ChụcSốĐơn Vị
4 5 6 7 5 2 5 8 9
0 9 6 5
0 7 5
5 8 1 4
5 9 3 6
Thứ 2 Ngày: 28/01/2019 Hồ Chí Minh
Giải tám
29
Giải bảy
828
Giải sáu
7597
7523
8770
Giải năm
2260
Giải tư
16877
50881
26630
47963
53492
53841
70875
Giải ba
60208
24276
Giải nhì
53910
Giải nhất
88064
Giải ĐB
649307
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 28/01/2019
ChụcSốĐơn Vị
1 3 6 7 0 7 8
4 8 1 0
9 2 3 8 9
2 6 3 0
6 4 1
ChụcSốĐơn Vị
7 5  
7 6 0 3 4
0 7 9 7 0 5 6 7
0 2 8 1
2 9 2 7

Dịch vụ SMS

Lấy số thần tài hôm nay

CAU <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Cặp số vàng

CAP <Mã Tỉnh>
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB
gửi
8185

Lấy kết quả xổ số Miền Nam

XSMN
gửi
8585

Lấy kết quả xổ số Miền Trung

XSMT
gửi
8585